Projectenschool

In de loop van het schooljaar wordt er een projectweek gehouden.
Hiervoor kiezen wij een thema dat vanuit de jongeren zelf komt.
Bijvoorbeeld:
° Man/Vrouw
° Toekomstdromen
° Generaties

  • Oorlog en geweld versus vrede en liefde
  • Pestgedrag

In heel wat lessen komen deze thema's aan bod.
Bovendien zijn er een aantal klasoverschrijdende activiteiten (workshops, sprekers, excursies...)
die het projectthema op allerlei manieren belichten.
Zo krijgen de leerlingen op een heel intense en vaak ook op een creatieve wijze vat op een onderwerp dat sterk in hun leefwereld aanwezig is.
Deze werkwijze vinden wij voor een schoolproject bijzonder vormend.

 

Project voor dit jaar is BITTERSWEET naar aanleiding van de film Bittersweet Sixteen