Sint-Rembert

De scholengroep Sint-Rembert VZW ontstond op 1 september 1996 door de samenvoeging van de vzw Sint-Vincentiusinstituut (Torhout) en de vzw Sint-Jozefinstituut (Torhout).
Vóór de veralgemening van het gemengd onderwijs richtte de eerste vzw het onderwijs
voor meisjes in, de tweede het onderwijs voor jongens.

en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in Torhout.
De scholengroep is verder ook actief op het vlak van de voor- en buitenschoolse kinderopvang (BKO).

Zo draagt de scholengroep Sint-Rembert zorg voor Kinderen en Jongeren er vanaf 0 tot 19 jaar.