2e graad Economie

Profiel van de leerling

Wie ‘economie’ kiest:
- hoeft geen specifieke voorkennis te hebben
- heeft belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen
- heeft aanleg en belangstelling voor structuren en verwerken van informatie
- kan helder, logisch en kritisch denken

Toelichting richtingsvakken

- thema 1: de kern van het ondernemen
- thema 2: werken in de onderneming
- thema 3: ondernemen is risico’s nemen en beheersen (=boekhouden)
- thema 4: kleine versus grote ondernemingen
- thema 5: produceren voor de wereldmarkt
- thema 6: groei en welvaart
- epiloog
- boekhouden

Moeilijkheidsgraad

Zowel in het derde als in het vierde jaar krijg je 4 uur economie per week.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Ec-A (economie met accent talen) en Ec-B
(economie met accent wiskunde). Het leerplan economie is identiek, maar het onderscheid is als volgt:
- in Ec-A wordt extra aandacht besteed aan moderne talen
(1u Frans extra in 3e jaar, 1u Engels extra in 4e jaar + 1u Spaans (niveau 1 of 2))
- in Ec-B ligt de klemtoon op wiskunde. Het gaat hier om het duidelijk zwaardere pakket wiskunde dan in Ec-A.

Toekomstmogelijkheden na het vierde jaar

ASO

- economie-wiskunde (6 u wisk) (na Ec-B)
- wetenschappen-wiskunde (8u of 6u wisk) (na Ec-B)
- economie-moderne talen (3 u wisk)
- moderne talen-wetenschappen (4 u wisk)
- humane wetenschappen (3 u wisk)

TSO

- industriële wetenschappen (na Ec-B)
- techniek-wetenschappen (na Ec-B)
- chemie (na Ec-B)
- biotechnische wetenschappen (na Ec-B)
- handel
- boekhouden informatica
- informaticabeheer
- secretariaat talen
- sociaal technische wetenschappen
- onthaal en public relations

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

Na het 6de jaar economie-wiskunde:
- economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen
- rechten, handelswetenschappen, taal- en letterkunde, informatica, …
- architectuur, biowetenschappen, …
- bedrijfsmanagement, marketingmanagement, …
- …

Na het 6de jaar economie-moderne talen:
- taal- en letterkunde
- secundair, lager en kleuteronderwijs
- toerisme en recreatiemanagement, marketing, sociaal werk
- communicatiemanagement, bestuurskunde en politiek management
- productontwikkeling, accountancy
- logopedie