2e graad Wetenschappen

Profiel van de leerling

Wie ‘wetenschappen’ kiest:
- heeft belangstelling voor natuurwetenschappelijke verschijnselen
- wil de componenten wetenschappen en wiskunde stevig uitbouwen
- heeft aanleg voor wetenschappelijk modeldenken: observeren en verklaren
- kan werken met wiskundige taal en is bereid experimenten en waarnemingen nauwkeurig uit te voeren.

Toelichting richtingsvakken

Biologie:

- studie van de mens en zijn omgeving
- prikkels en reacties
- interactie tussen organismen onderling
- interactie tussen organismen en hun milieu

Chemie:

- studie van de structuren en de veranderingen die stoffen kunnen ondergaan.
- ordenen en classificeren van de veelheid aan gegevens en eigenschappen
- door chemisch inzicht in stoffen een beter begrip verwerven v.h. leven op aarde en de noodzaak tot bescherming ervan

Fysica:

- studie van de fysische verschijnselen uit het dagelijks leven (licht, warmte, kracht, druk, energie)
- uit de waarnemingen van experimenten worden begrippen, regels, wetten, theorieën en modellen afgeleid.

Moeilijkheidsgraad

Wie wetenschappen kiest krijgt telkens 2 uur per week biologie, chemie en fysica.
Het gaat dus om uitgebreide cursussen in deze natuurwetenschappelijke vakken.
Daarnaast volg je 5 uur wiskunde per week. Dit impliceert een duidelijk zwaarder pakket dan leerlingen die een richting met 4 uur wiskunde kiezen.
Aangezien het een ASO-richting betreft, komen ook de moderne talen op een hoog niveau aan bod

Toekomstmogelijkheden na het vierde jaar

ASO

- wetenschappen-wiskunde (6u of 8u)
- wetenschappen-moderne talen (4 u wisk)
- humane wetenschappen (3 u wisk)

TSO (minder theoretisch-wiskundig & talen praktischer)

- biotechnische wetenschappen
- techniek-wetenschappen
- chemie
- sociale en technische wetenschappen
- LO & sport

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

- geneeskunde, biologie, bio-ingenieur, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, verpleegkunde, vroedkunde, kinesitherapie, ergotherapie, …
- economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, …
- ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, …
- rechten, sociale wetenschappen, sociaal werk, …
- secundair, lager en kleuteronderwijs
- …