Free cookie consent management tool by TermsFeed

Informatie - Leerlingenbegeleiding

Onze school is sterk in individuele zorg en studiebegeleiding. Kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst is één van de grootste uitdagingen van ons onderwijs. In het Sint-Martinusinstituut (SMIK) profileren wij ons vooral door sterk te zijn in socio-emotionele begeleiding van de leerlingen en preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden. Het Sint-Martinusinstituut is een school waar elke leerling telt, waar elke leerling zichzelf kan zijn en zichzelf kan worden.

 1. Leerlingenbegeleiding
  • EHBO-kaart (bij langdurige afwezigheid)
  • Individuele leerlingenbegeleiding
  • Sociale, ICT- en leervaardigheden met hun doelstellingen opgenomen in lessenpakket
  • Team leerlingenbegeleiding
  • Vaste medewerkster van Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) verbonden aan de school (maandelijks overlegmoment)
 1. Leerstoornisse
  • Tijdsklas en stilteklas zijn mogelijkheden die we kunnen aanbieden
  • Mogelijke compenserende maatregelen bij dyscalculie
   • Meer tijd geven bij het maken van taken of toetsen
   • Rekenmachine laten gebruiken bij toepassingen
   • Fiches met rekenprocedures en rekenkennis geven
   • Onthoudbladen met basisleerstof voorzien
   • Bij toepassingen reken- of telfouten niet altijd of minder zwaar aanrekenen
   • Geen letterlijke definities verwachten
   • Rekenfouten niet aanrekenen bij niet-wiskundige vakken
  • Mogelijke compenserende maatregelen bij dyslexie
   • Spellingsscreening
   • Meer tijd geven bij het maken van taken of toetsen
   • Niet onvoorbereid hardop laten lezen
   • Aangepast dictee
   • Bij spelfouten het juiste woord erbij schrijven
   • Vragen op toets mondeling toelichten
   • Spellingcontrole gebruiken voor huiswerken
   • Examen wordt voorgelezen (1ste jaar technische klassen)
   • Examen wordt ingelezen door leerkracht zelf (MP3)
   • Teksten voor begrijpend lezen kunnen vooraf meegegeven worden ter voorbereiding
   • Ingevulde cursus voorzien via Smartschool
   • … 
 1. Leren leren
  • Infoavond voor ouders
  • Jaarproject: LEREN kan je LEREN (infosessies)
  • Planningsagenda
  • Sensibilisering (studietips, postercampagnes, boekentasweging in het kader van rugpreventie…)
 1. Studiebegeleiding
  • Agendacontrole door directie
  • Aandacht voor examenplanning
  • Individuele begeleiding door vakleerkrachten
  • Individuele studiebegeleiding: ondersteuning bij het verwerken, instuderen en inoefenen van de leerstof
  • Remediëringslessen over de middag door vakleerkrachten
 1. Studiemomenten
  • Avondstudie (maandag, dinsdag en donderdag)
  • Vrijdagavond- en zaterdagstudie, telkens voor en tijdens de proefwerkperiode
  • Woensdagnamiddagstudie
 1. Welbevinden
  • Onthaaldag (augustus) leerlingen 1ste jaar
  • Project peter en meter
  • Hoffelijkheidscampagne
  • Leerlingenraad