Free cookie consent management tool by TermsFeed

Schoolboeken & schoolgerei

Schoolboeken worden, waar mogelijk, in een verhuursysteem aangeboden. Helaas is dat voor weinig vakken nog mogelijk.

De aan te kopen boeken worden via een lijst besteld en de firma LICHTVIS zorgt voor een bestelling waarop u een factuur van hen zal krijgen.

Zij leveren de boeken op school en wij zorgen voor de verdeling eind augustus. Alles moet gekaft worden en voorzien zijn van een verzorgd etiket met naam en klas.

Rekeningen

In vergelijking met veel secundaire scholen zijn onze rekeningen erg bescheiden. Er moet vijfmaal betaald worden: in oktober, december, april en juni. Die rekeningen omvatten het huurgeld en/of de aankoopprijs van extra schoolbenodigheden en culturele activiteiten. Rekeningen kunnen op aanvraag gesplitst worden tussen gescheiden ouders. Warme maaltijden worden per maand via een extra schoolrekening betaald.

Vervoer

Fiets

Als je met de fiets komt, kom je binnen via de ingang Nieuwenhovedreef in de Mote. Daar kun je in de fietsenstalling van de school je fiets plaatsen. 's Namiddags moet je via de Ichtegemstraat terug naar huis, ook als je terug naar school rijdt, moet je via de ingang van de Ichtegemstraat binnenkomen. 's Avonds kun je via de Nieuwenhovedreef in de Mote terug naar huis fietsen.

Buslijnen

Voor de leerlingen van de omliggende gemeenten rond Koekelare zijn er de ritten van de lijnbussen.

Kleine busritten

Voor de nabijgelegen gemeenten kunnen we in samenwerking met de lagere scholen uit de buurt, voor een busvervoer zorgen. Er wordt afgesproken op een verzamelplaats waar de bus je komt ophalen. We hebben graag een zekere regelmaat hierin. Er is een mogelijkheid van Handzamekerk tot hier en terug, van SMIK via De Reiger naar De Engel en via de Industrielaan terug naar SMIK, en van Bovekerke naar SMIK en omgekeerd. Meer info op school.

Schoolverzekering

Een schoolongeval (ook op weg van of naar school) moet je binnen de 24 uur aangeven. Dan krijg je een invuldocument mee. Deze verzekering dekt alle geneeskundige kosten, niet de eventuele materiële schade (behalve schade aan bril). Alle materiële schade die door leerlingen veroorzaakt wordt, wordt door hen vergoed. In de meeste gevallen kunnen de ouders hun familiale verzekering hiervoor aanspreken (althans voor het bedrag boven de 'vrijstelling'). De school is niet verantwoordelijk voor het verlies van geld of andere voorwerpen.

Houding

De school vindt het belangrijk dat elke leerling in een verzorgde en voorname kleding naar school komt. Vakantiekleidij is niet toegestaan (zie ook SMIK-reglement en schoolreglement).

  • Wat LO-kledij betreft: deze worden door de school bezorgd. U moet wel instaan voor gymschoenen en een linnenzakje of een sporttas om alles op te bergen.
  • Voor bepaalde lessen in het technisch atelier is een 'stofjas' verplicht.
  • Met aandrang vragen wij alles met naam te tekenen.
  • Kauwgom, gebruik van GSM en roken op school is verboden.

Tevens rekenen wij op de medewerking van de ouders om de vele soorten (meest ongezonde) versnaperingen (chips, snoep, blikjes ... ) te beperken!

Op u, ouders, doen wij een beroep om samen met ons deze afspraken te (doen) respecteren. Zonder uw bereidwillige medewerking kan het niet. Wij willen aan jonge mensen niet alleen kennis meegeven, maar hen ook een levensstijl aanreiken die hun persoon verrijkt. Daarop zullen zij fier zijn, waar zij later ook komen.

Oudercontact

De schoolagenda

Allerlei mededelingen, op- of aanmerkingen over de studiehouding en inzet, de resultaten van overhoringen en beurten worden via het Smartschoolplatform meegedeeld. Daarom vragen wij u, ouders, om elke week dit puntenboek en leerlingenvolgsysteem na te kijken.

De leerlingen hebben wel nog een planningsagenda maar via deze wordt geen communicatie gevoerd.

Contactavonden

Op geregelde tijdstippen nodigt de school u uit. Op die avonden kunt u, samen met uw zoon of dochter, een gesprek hebben met de leerkrachten en de directie. Gedrag, studie-ijver, alle toetsen en toekomstige studiemogelijkheden komen dan uitvoerig aan bod. Bovendien kunnen de ouders op elke schooldag contact opnemen of een afspraak maken voor een gesprek met een klassenleraar en/of de directeur.

Maaltijden

De leerlingen die 's middags niet naar huis gaan, zijn verplicht voor het middageten op school te blijven.

Er zijn twee mogelijkheden

  1. Een warm middagmaal in de eetzaal van de school. De bonnetjes zijn te koop in de voormiddag: € 6.20 De maaltijden van het Sint-Martinusinstituut worden door Deli-Meal geleverd.
  2. Picknick van thuis meebrengen. Er wordt een éénmalige huurprijs betaald voor het gebruik van de eetzaal. Tevens worden ook belegde broodjes aangeboden aan € 3.50

Over de middag is er op school water, suikervrije frisdrank of warme soep te verkrijgen.