Free cookie consent management tool by TermsFeed

Profiel van de leerling

Wie ‘economie’ kiest:
- hoeft geen specifieke voorkennis te hebben
- heeft belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen
- heeft aanleg en belangstelling voor structuren en verwerken van informatie
- kan helder, logisch en kritisch denken

Toelichting richtingsvakken

- thema 1: de kern van het ondernemen
- thema 2: werken in de onderneming
- thema 3: ondernemen is risico’s nemen en beheersen (=boekhouden)
- thema 4: kleine versus grote ondernemingen
- thema 5: produceren voor de wereldmarkt
- thema 6: groei en welvaart
- epiloog
- boekhouden

Moeilijkheidsgraad

Zowel in het derde als in het vierde jaar krijg je 4 uur economie per week.
Daarnaast volg je 5 uur wiskunde per week. Dit impliceert een duidelijk zwaarder pakket dan leerlingen die een richting met 4 uur wiskunde kiezen.

Toekomstmogelijkheden na het vierde jaar

Domeinoverschrijdende doorstroom

- Bedrijfswetenschappen
- Economie-moderne talen
- Economie-wiskunde
- Humane Wetenschappen
- Welzijnswetenschappen

Domeingebonden doorstroom

- Bedrijfswetenschappen
- Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Doorstroom en Arbeidsmarkt

- Bedrijfsorganisatie
- Commerciële organisatie
- Internationale handel en logistiek

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

- economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen
- rechten, handelswetenschappen, taal- en letterkunde, informatica, …
- architectuur, biowetenschappen, …
- bedrijfsmanagement, marketingmanagement, …
- taal- en letterkunde
- secundair, lager en kleuteronderwijs
- toerisme en recreatiemanagement, marketing, sociaal werk
- communicatiemanagement, bestuurskunde en politiek management
- productontwikkeling, accountancy
- logopedie

Lessenrooster 3e jaar

Lessenrooster 1

Lessenrooster 2

Lessenrooster 4e jaar

Lessenrooster 3

Lessenrooster 4