Free cookie consent management tool by TermsFeed

Profiel van de leerling

Wie ‘Latijn’ kiest:
- is bereid door een grondige en systematische ontleding van de taal door te dringen tot de rijke boodschap die in de Latijnse literatuur vorm en inhoud kreeg. - heeft een uitgesproken belangstelling voor taal, literatuur, geschiedenis en algemene cultuur.

Toelichting richtingsvakken

Vier grote pijlers:

- vocabularium: verder uitbouwen van de woordenschat; voortdurend linken aan de moderne talen, veel aandacht voor woordvorming en etymologie

- grammatica: creatief en productief werken met taal: omdenken, redeneren, analyseren, nauwkeurig werken en doorzetten zijn hierbij belangrijke attitudes

- lectuur van teksten: toepassen van vocabularium en grammatica, vertalen in vlot Nederlands, aandacht voor tekstbegrip, stijlkenmerken; diverse literaire genres leren kennen en waarderen: oorlogsmemoires, literaire brieven, poëzie, historiografie

- cultuur: cultuurgegevens uit de teksten duiden, begrijpen en leren waarderen, aandacht voor de nawerking van de literatuur en cultuur in moderne kunst en literatuur

Moeilijkheidsgraad

Zowel in het derde als in het vierde jaar krijg je 5 uur Latijn per week.
Daarnaast volg je 5 uur wiskunde per week. Dit impliceert een duidelijk zwaarder pakket dan leerlingen die een richting met 4 uur wiskunde kiezen.

Toekomstmogelijkheden na het vierde jaar

Domeinoverschrijdende doorstroom

- Latijn-Moderne Talen
- Latijn-Wetenschappen
- Latijn-Wiskunde
- Moderne Talen-Wetenschappen
- Humane Wetenschappen

Domeingebonden doorstroom

- Taal en communicatie

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

taal- en letterkunde, rechten, pedagogische wetenschappen, geschiedenis, politieke wetenschappen, orthopedagogie, logopedie en audiologie,  onderwijs, ingenieurswetenschappen, biologie, geneeskunde, economische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, rechten, diergeneeskunde, industriële wetenschappen, geschiedenis, chemie, architectuur, toegepaste taalkunde, wiskunde, natuurkunde, chemie, onderwijs,...

Lessenrooster 3e jaar

Lessenrooster 1

Lessenrooster 2

Lessenrooster 4e jaar

Lessenrooster 3

Lessenrooster 4