2e graad Latijn

Profiel van de leerling

Wie ‘Latijn’ kiest:
- is bereid door een grondige en systematische ontleding van de taal door te dringen tot de rijke boodschap die in de Latijnse literatuur vorm en inhoud kreeg. - heeft een uitgesproken belangstelling voor taal, literatuur, geschiedenis en algemene cultuur.

Toelichting richtingsvakken

Vier grote pijlers:

- vocabularium: verder uitbouwen van de woordenschat; voortdurend linken aan de moderne talen, veel aandacht voor woordvorming en etymologie

- grammatica: creatief en productief werken met taal: omdenken, redeneren, analyseren, nauwkeurig werken en doorzetten zijn hierbij belangrijke attitudes

- lectuur van teksten: toepassen van vocabularium en grammatica, vertalen in vlot Nederlands, aandacht voor tekstbegrip, stijlkenmerken; diverse literaire genres leren kennen en waarderen: oorlogsmemoires, literaire brieven, poëzie, historiografie

- cultuur: cultuurgegevens uit de teksten duiden, begrijpen en leren waarderen, aandacht voor de nawerking van de literatuur en cultuur in moderne kunst en literatuur

Moeilijkheidsgraad

Zowel in het derde als in het vierde jaar krijg je 5 uur Latijn per week. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen La-A en La-B. Het leerplan Latijn is identiek, maar het onderscheid is als volgt:  - in La-A wordt extra aandacht besteed aan moderne talen (1u Engels + 1u Spaans niveau 1 of 2 extra in 4e jaar) - in La-B ligt de klemtoon op wiskunde. Het gaat hier om het duidelijk zwaardere pakket wiskunde dan in La-A.

Toekomstmogelijkheden na het vierde jaar

ASO

Na Latijn met accent wiskunde:
- Latijn-moderne talen (3 u wisk)
- Latijn-wetenschappen ( 6 u wisk)
- Latijn-wiskunde (8 u wisk)
- Moderne talen-wiskunde (6 u wisk)
- Wetenschappen-wiskunde (6 of 8 u wisk)
- Moderne talen-wetenschappen (4 u wisk)
- Humane wetenschappen (3 u wisk)

Na Latijn met accent talen:
- Latijn-moderne talen (3 u wisk)
- Humane wetenschappen (3 u wisk)

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

Na Latijn-moderne talen:
taal- en letterkunde, rechten, pedagogische wetenschappen, geschiedenis, politieke wetenschappen, orthopedagogie, logopedie en audiologie,  onderwijs, …

Na Latijn-wiskunde of Latijn-wetenschappen:
ingenieurswetenschappen, biologie, geneeskunde, economische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, rechten, diergeneeskunde, industriële wetenschappen, geschiedenis, chemie, architectuur, toegepaste taalkunde, wiskunde, natuurkunde, chemie, onderwijs,...