2e graad Humane Wetenschappen

Profiel van de leerling

Wie ‘humane wetenschappen’ kiest:
- kiest duidelijk voor een ASO-richting.
- heeft interesse voor de mens en de samenleving.
- stelt zich hierover kritische vragen en ontwikkelt geleidelijk persoonlijke standpunten.
- is in staat zelf informatie op te zoeken, te analyseren, persoonlijk te verwerken en aan anderen door te geven.

Toelichting richtingsvakken

- In ‘gedragswetenschappen’ bestuderen de leerlingen de mens als individu en als lid van een samenleving. Hoe evolueert het gedrag van de mens in de loop der jaren? Waardoor wordt het gedrag bepaald? Hoe ontstaan relaties? Welke beïnvloeding is er tussen mens en maatschappij?

- In ‘cultuurwetenschappen’ bestuderen leerlingen het begrip ‘cultuur’ in de breedste zin. Ze hebben aandacht voor media, kunst, toegepaste kunst, politiek, sociaal leven, vreemde culturen, …

Moeilijkheidsgraad

Zowel in het derde als in het vierde jaar krijg je 5 uur per week de richtingsvakken gedrags- en cultuurwetenschappen. Daarbij komt nog een uur P.O. in het derde en een uur M.O. in het vierde jaar, die aan de richting ook een artistiek cachet geven. Het pakket moderne talen en wiskunde is degelijk, maar er worden geen specifieke klemtonen gelegd.

Toekomstmogelijkheden na het vierde jaar

ASO

- Humane Wetenschappen (3 u wisk)

TSO

- Sociale en technische wetenschappen
- Techniek-wetenschappen (sterk in wetenschappen en wiskunde)
- Biotechnische wetenschappen (sterk in wetenschappen en wiskunde)
- Boekhouden-informatica
- Informaticabeheer
- Onthaal en public relations

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

psychologie, rechten, toegepaste psychologie, orthopedagogie, verpleegkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie, sociaal werk, lager onderwijs, secundair onderwijs, agro- en biotechnologie, kleuteronderwijs, communicatiemanagement, geschiedenis, beeldende kunsten, interieurvormgeving, architectuur, grafische en digitale media, kunstwetenschappen, journalistiek, …