Free cookie consent management tool by TermsFeed

Profiel van de leerling

Wie ‘humane wetenschappen’ kiest:
- kiest duidelijk voor een ASO-richting.
- heeft interesse voor de mens en de samenleving.
- stelt zich hierover kritische vragen en ontwikkelt geleidelijk persoonlijke standpunten.
- is in staat zelf informatie op te zoeken, te analyseren, persoonlijk te verwerken en aan anderen door te geven.

Toelichting richtingsvakken

Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren in het vak kunstbeschouwing. De mens en zijn ontwikkeling komt uitgebreid aan bod en je leert over persoonlijkheidsvorming. Hoe communiceren mensen met anderen, hoe gedragen ze zich? Je leert er alles over in het vak psychologie. En hoe zit het met (sub)culturen, sociale structuren en rollenconflicten… dat zei je in het vak sociologie.

Moeilijkheidsgraad

Zowel in het derde als in het vierde jaar krijg je 5 uur per week de richtingsvakken gedrags- en cultuurwetenschappen. Daarbij komt nog een uur P.O. in het derde en een uur M.O. in het vierde jaar, die aan de richting ook een artistiek cachet geven. Het pakket moderne talen en wiskunde is degelijk, maar er worden geen specifieke klemtonen gelegd.

Toekomstmogelijkheden na het vierde jaar

Domeinoverschrijdende doorstroom

- Humane Wetenschappen
- Welzijnswetenschappen

Domeingebonden doorstroom

- Maatschappij en welzijnswetenschappen

Doorstroom en arbeidsmarkt

- Maatschappij en welzijnGezondheidszorg
- Opvoeding en begeleiding

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

psychologie, rechten, toegepaste psychologie, orthopedagogie, verpleegkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie, sociaal werk, lager onderwijs, secundair onderwijs, agro- en biotechnologie, kleuteronderwijs, communicatiemanagement, geschiedenis, beeldende kunsten, interieurvormgeving, architectuur, grafische en digitale media, kunstwetenschappen, journalistiek, …

Lessenrooster 3e jaar

Lessenrooster 1

Lessenrooster 2

Lessenrooster 4e jaar

Lessenrooster 3

Lessenrooster 4